POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze poszanowanie prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.cyberreakt.pl zarządzoną przez CEU sp. .z o.o., dokładamy najwyższej staranności, aby ich dane osobowe przetwarzane byłby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.cyberreakt.pl. W przypadku umieszczenia na stronie internetowej www.cyberreakt.pl odnośnika do innej strony lub stron www, CEU nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania poufności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności obowiązującą na tych stronach. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.cyberreakt.pl jest CEU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Renesansowej 7A, 01-905 Warszawa. Kontakt z Administratorem: CEU sp. z o.o. ul. Renesansowa 7A, 01-905 Warszawa, tel. 22 305 89 90, email: biuro@ceu.com.pl, Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk email: lukasz.onysyk@auraco.pl

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością Administratora danych osobowych i współpracą biznesową,
w tym w celach marketingowych. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie Twoich danych osobowych ww. celach jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora, np. dostawcom usług IT. Inni odbiorcy mogą przetwarzać dane osobowe na podstawie umowy z Administratorem oraz wyłącznie według jego wytycznych. Administrator będzie udostępniać dane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Administrator stosuje środki niezbędne dla odpowiedniego zapewnienia bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnego przetwarzanych danych osobowych.

POLITYKA COOKIES

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 • możliwości logowania do serwisu;

 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO)), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Otrzymane dane mogą być przesłane przez Ciebie innemu administratorowi,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo jej wycofania. Zgodę można odwołać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
 1. pl
 2. en

WHO ARE WE?

HOW WILL WE COVER YOUR BUSINESS?

REPORT AN INCIDENT OR CLAIM

CONTACT

Projekt i realizacja KK MARKETING&DESIGN