Imię i nazwisko:
E-mail:
Wiadomość:
Załącznik
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana — dziękujemy!
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Prześlij nam wypełniony wniosek. Skontaktujemy się z Tobą.


 

                              OGÓLNE WARUNKI 
                              UBEZPIECZENIA RYZYKA                                                CYBERNETYCZNEGO

                              WNIOSEK 
                              O UBEZPIECZENIE RYZYK                                                CYBERNETYCZNYCH

straty finansowe
jakie poniesie Twoja firma
wskutek przestoju

administracyjne kary pieniężne
nałożone
przez prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych

pracę ekspertów
z dziedziny informatyki śledczej i odtwarzania danych, wyspecjalizowanych prawników oraz fachowców od zarządzania kryzysowego i kontaktów z mediami

koszty odzyskania dostępu
do zaszyfrowanych danych Twojej firmy

koszty odtworzenia utraconych
danych 
Twojej firmy

odszkodowania
 jakie będziesz musiał zapłacić osobom trzecim (np. Twoim klientom, których dane osobowe zostały skradzione)

Jak to działa?

Czy mój biznes potrzebuje ochrony przed cyberzagrożeniem?

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nasze dane stają się cenniejsze od materialnych składników naszego majątku.
Dzisiaj niejeden biznes możesz prowadzić z dowolnego miejsca a sprzęt, z którego korzystasz jest łatwo zastępowalny. Jeżeli utracisz komputer lub telefon, to zakup lub wynajęcie nowego sprzętu nie będzie wymagało dużego wysiłku. Inaczej jednak to będzie wyglądało w przypadku konieczności odzyskania danych zapisanych w komputerze lub telefonie. 

CYBER REAKT łączy klasyczne ubezpieczenie z usługą typu assistance.  

Jeżeli Twoja firma zostanie zaatakowana przez przestępców komputerowych lub dojdzie do innego incydentu
z zakresu cyberbezpieczeństwa, to zapłacimy za powstałe szkody oraz udostępnimy ekspertów, którzy pomogą Ci uporać się ze skutkami zdarzenia.

Na naszej polisie znajdziesz kontakt do naszego centrum pomocy.  

W ciągu godziny od przekazania informacji o incydencie jego pracownik skontaktuje się z Tobą i udzieli Ci pierwszych wskazówek. Centrum pomocy zajmie się zatrudnieniem ekspertów, których wsparcia będziesz potrzebował.  Dzięki temu nie będziesz musiał szukać pomocy na własną rękę u niesprawdzonych dostawców usług.

* Pełną informację na temat zakresu ubezpieczenia zawierają ogólne warunki ubezpieczenia.

Zapłacimy między innymi za*:

Wzrost znaczenia informacji zapisanych cyfrowo wiąże się z nowymi zagrożeniami.
Ich źródłem mogą być hakerzy, działający coraz częściej jak zorganizowane grupy przestępcze, ale również błędy naszych pracowników. Brak dostępu do danych i programów może na jakiś czas uniemożliwić prowadzenie biznesu. Wyciek danych osobowych może spowodować roszczenia osób poszkodowanych oraz konieczność zapłacenia wysokich kar pieniężnych. Problemem może być też ograniczony dostęp do specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby udzielić pomocy w obliczu cyberzagrożenia.

Tradycyjne ubezpieczenia chronią materialne składniki naszego majątku, np. budynki, samochody lub sprzęt przed tradycyjnymi zagrożeniami, np. pożarem, powodzią, kradzieżą. Ubezpieczenie ryzyka cybernetycznego chroni nasze zasoby cyfrowe przed zagrożeniami, które są ubocznym skutkiem cyfrowej rewolucji a które mogą wywołać równie katastrofalne skutki jak powódź lub pożar.

  1. pl
  2. en

KIM JESTEŚMY?

JAK OCHRONIMY TWÓJ BIZNES?

ZGŁOŚ INCYDENT LUB SZKODĘ

KONTAKT

Projekt i realizacja KK MARKETING&DESIGN