Jesteśmy coverholderem Lloyd's w Polsce. Coverholder jest wyspecjalizowanym podmiotem autoryzowanym przez Lloyd's Insurance Company w zakresie zawierania umów ubezpieczenia i dystrybucji specjalistycznych produktów ubezpieczeniowych.

Dzieje Lloyd’s rozpoczęły się ponad 300 lat temu w kawiarni Edwarda Lloyda, gdzie właściciele statków mogli spotkać się z zamożnymi osobami skłonnymi zapewnić kapitał potrzebny do ich ubezpieczenia.
Na przestrzeni lat Lloyd’s przerodził się z ubezpieczyciela morskiego w wiodący rynek specjalistycznych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, gdzie ubezpiecza się ryzyka należące do największych, najbardziej złożonych i najbardziej unikalnych na świecie.

W przeciwieństwie do większości marek ubezpieczeniowych, Lloyd's nie posiada statusu spółki, jest rynkiem, w ramach którego działają członkowie Lloyd's, skupieni w syndykatach.

Finansową wiarygodność Lloyds’a potwierdzają główne agencje ratingowe.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.lloyds.com.

CEU zarejestrowana jest w Society of Lloyd's, jako Lloyd's coverholder pod nr 110270THR, działalność CEU regulowana jest przez Lloyd's oraz podlega nadzorowi Generalnego Reprezentanta Lloyds'a w Polsce (Lloyd's Polska Sp. z o.o.), ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

Umowy zawieramy w imieniu i na rzecz Lloyd's Insurance Company SA/NV z siedzibą w Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruksela, Belgia, zarejestrowaną w Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen pod numerem 682.594.839 RLE.

Naszym celem jest rozpowszechnienie w Polsce nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych, które chronią przed współczesnymi zagrożeniami będącymi ubocznym skutkiem cyfryzacji i pracy zdalnej. Osiągamy to poprzez oferowanie szerokiego i specjalistycznego zakresu ubezpieczenia w korzystnej cenie i przyjaznej dla klienta formie.

Produkt Cyber Reakt stworzyliśmy we współpracy z syndykatem MS Amlin – drugim co do wielkości pod względem pojemności syndykatem Lloyd's.

Więcej informacji o CEU można znaleźć na stronie www.ceu.com.pl

  1. pl
  2. en

KIM JESTEŚMY?

JAK OCHRONIMY TWÓJ BIZNES?

ZGŁOŚ INCYDENT LUB SZKODĘ

KONTAKT

Projekt i realizacja KK MARKETING&DESIGN